Telefony alarmowe

S.O.S - tel. 112
Policja - tel. 997
Pogotowie - tel. 999
Straż Pożarna - tel. 998
Straż Miejska - tel. 986
Gazownia - tel. 992

segr smieci

 

Licznik wejść

Dzisiaj:103
W tygodniu:870
W miesiącu:3367
Ogólnie:103423

nowe-wc582ac59bciwe-logo-no-tlo-pol-na-pol1

 

ikona-przetarg

Zgłaszanie awarii

ikona-przetarg

Przetargi

ikona-przetarg

Dzierżawa, najem

 

LOGO SM

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z otrzymanym pismem Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącym anty - spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze autorstwa KUKIZ'15 (Druk Sejmowy nr 1268)

dotyczącego między innymi:

  • ograniczeniu samorządności i dyskryminacji spółdzielni mieszkaniowych,
  • ograniczeniu praw członków spółdzielni mieszkaniowych,
  • przymusowemu tworzeniu wspólnot mieszkaniowych na majątku spółdzielni mieszkaniowej,
  • paraliżowaniu bieżącej działalności spółdzielni,
  • narzucaniu zasad wyboru członków organów spółdzielni mieszkaniowej,
  • wyprowadzaniu majątku spółdzielni,
  • niszczeniu solidaryzmu spółdzielczego,
  • degredacji zasobów mieszkaniowych.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH pod którym w terminie do 24.03.2017 można złożyć podpis (w siedzibie spółdzielni). Protest ten zostanie przekazany do Sejmu RP.

 

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA (PEŁNY TEKST PROTESTU CZŁONKÓW SM) pdf

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD"
31 - 217 Kraków, ul. Grażyny 3

tel. 12 415 48 83, 12 415 03 38, 12 415 72 29
fax. 12 415 48 83

NIP: 6750007156, REGON: 003887759, KRS: 0000218093
Numer konta:
PKO BP O/Kraków 33 1240 4722 1111 0000 4854 1958

(nie dotyczy wpłat czynszowych)